ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach projektu - Budowa farmy wiatrowej Szerzawy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Date: 
15/Sep/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Informujemy, że w dniu 19.09.2014 uległa zmianie treść załącznika nr 1 Formularz Oferty. Aktualna treść załącznika jest do pobrania poniżej.

Obowiązującą wersją językową dokumentów jest wersja polskojęzyczna.

Zapytanie ofertowe PL

Projekt współfinansowany przez NFOŚiGW w ramach Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji.


REQUEST FOR QUOTATION for services of CONSTRUCTION SUPERVISION for project - Construction of Szerzawy Wind Farm 10 MW together with associated infrastructure

REQUEST FOR QUOTATION

Schedule 1 Offer form was changed on 19.09.2014. Please download a new Offer Form below.

Please note that Polish language version of documents shall prevail.

Request for quotation EN

Project co-financed by National Fund for Environmental Protection and Water Management in Program for projects in the field of renewable energy sources and high-efficiency cogeneration facilities.

Esta web usa cookies para mejorar la experiencia del usuario. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies.

OK Información